اجرای برنامه صعود قله سرکچال

برنامه صعود قله سرکجال بهمراه شب مانی در قله از تقویم زمستان 1400 باشگاه روز شانزدهم و هفدهم دی ماه به سرپرستی رضا دشتی با حضور6 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

۱- آقای رضا دشتی (سرپرست) ۲- آقای سید حسین معینی فر ۳- آقای عبدالصمد شیخ زاده ۴- خانم گلناز لبیبی ۵- آقای سعید صیقلانی ۶- خانم مونا غیاثی

ساعت شمار برنامه:

۶ بامداد حرکت از تهران(گردنه قوچک)
۷/۳۰ روستای سپیدستان
۸ حرکت از ابتدای یال جنوب غربی
۱۰/۳۰ قله لجنی-۵ دقیقه استراحت
۱۱/۵۰ جانپناه لجنی – ۱۰ دقیقه استراحت
۳/۱۵ عصر قله سرکچال ۱- ۳۰ دقیقه برپایی چادر
۵ بامداد حرکت به سمت سرکچال ۳
۶/۱۰ بامداد سرکچال۳- ۵ دقیقه توقف
۸/۵۰ بامداد جانپناه لجنی- ۱۰ دقیقه استراحت
۱۲ نیمروز میدان سپیدستان

لینک 1 کلیپ کوتاهی از برنامه

لینک 2 کلیپ برنامه (با سپاس از آقای حسین معینی فر بابت تهیه فیلم و کلیپ)

تصاویر برنامه: