اجرای برنامه صعود قله شاه دژ + کلیپ کوتاهی از برنامه

برنامه صعود قله شاه دژ از تقویم تابستان 1400 روز دوازدهم شهریور ماه به سرپرستی مصطفی گلستانی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱- مصطفی گلستانی ( سرپرست ) ۲- مهدی مشایخی (مسئول گزارش برنامه) ۳- فرزان آگهی 4- مرتضی محمدی 5- رضا دشتی 6- فرمیسک ناصرزاده 7- کامران هدایت 8- موسی فضلی 9- نوید چیذری 10- فرید واحدی 11- وحید حاج حسینی

کلیپ کوتاهی از برنامه: