اجرای برنامه صعود قله همهن

برنامه صعود قله همهن از تقویم تابستان 1400 روز پانزدهم مرداد ماه به سرپرستی اکرم سعادتی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-اکرم سعادتی ( سرپرست ) ۲- فرزان آگهی ۳- آوا صادقی ۴- داریوش نوری پور 5- مرتضی محمدی 6- حسین معینی فر 7- احسان مهدوی پور 8- علی سادات خوانساری