اجرای برنامه صعود قله ورجین

برنامه “صعود قله ورجین” به سرپرستی “آقای کامران هدایت” در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه 1399 با حضور 7 نفر از اعضا باشگاه و 2 نفر مهمان اجرا گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: مهدی شاه آبادی فراهانی، مریم شاکری (مهمان)، کیانوش کفاشی (مهمان)، مریم عزیزی، ایمان تقوی دینانی، مرتضی محمدی، نوید رکنی، آزاده مهدی، منوچهر هدایت