اجرای برنامه صعود قله کرچان

برنامه صعود قله کرچان از تقویم تابستان 1400 روزنوزدهم شهریور ماه به سرپرستی کامران هدایت برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-کامران هدایت ( سرپرست ) 2- علی سادات خوانساری 3- موسی خلفا 4- رسول شراهی 5- آوا صادقی 6- پگاه خنیوه 7- منوچهر هدایت 8- مهرنوش عاقلی فر

مشاهده کلیپ مسیر صعود