اجرای برنامه صعود قله گاوکشان

برنامه صعود قله گاوکشان بهمراه بازدید از جاذبه های تاریخی شهر بسطام از تقویم زمستان 1400 باشگاه روز شانزدهم و هفدهم دی ماه به سرپرستی فرمیسک ناصرزاده با حضور9 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

1- آقای فرمیسک ناصرزاده (سرپرست) ۲- آقای فرید واحدی ۳- خانم ریحانه آزاد ۴- خانم فاطمه عابدی ۵- خانم الهه همتي ۶- خانم بهنوش بهداد ۷- آقای امیر یوسفی ۸- خانم نسيم جلاليان ۹- خانم فاطمه بادکوبه

تصاویر برنامه: