اجرای برنامه صعود قله توچال از مسیر یال چارپالون (برنامه جایگزین)

برنامه صعود قله توچال از مسیر یال چارپالون از تقویم پاییز 1400 روز دوازدهم آذر ماه به سرپرستی رضا دشتی با حضور 10 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

لازم به ذکر است این برنامه به دلیل محدویت های تردد جاده ای و مسدود گردیدن جاده چالوس به دلیل بوران و بارشهای شب قبل از برنامه جایگزین صعود قله سرخاب از مسیر گرده گردید.

شرکت کنندگان:

۱- آقای رضا دشتی (سرپرست) ۲- رضا غریبی پور ٣- گلناز لبیبی ٤- امیر یوسفی ۵- احمد جراهی ۶- عبدالصمد شیخ زاده ۷- احسان پاکی ۸- بهار خرمی ۹- مهدی مشایخی ۱۰- سعید صیقلانی ۱۱- الهه همتی

تصاویر برنامه