اجرای برنامه صعود یکسره دیواره علم کوه + کلیپ برنامه

برنامه “صعود یکسره دیواره علم کوه از مسیر هاری رست” توسط همنوردان باشگاه “آقای سجاد محمدی و مهدی جباریان” در تاریخ 3 شهریور ماه 1400 اجرا گردید. خلاصه گزارش برنامه بهمراه کلیپ اجرای آن برای بهره برداری اعضا محترم باشگاه اعلام میگردد.

ونداربن ۲:١۵
سرچال ۵:۴٠
علم چال ٧:۴٠
طول اول ١٠:٠۵
کلاهک بزرگ ١١:٢٠
ورود به قیف ١۵:٣٠
پایان دیواره ١٩:١٠
قله علم کوه ٢٠:٠٠
تنگه گلو ٢٣:١۵

مدت زمان اجرا: ٢١ ساعت
طول مسیر پیمایشی: ٢٣ کیلومتر
طول دیواره ۶۵٠ متر

کلیپ این برنامه:

عکس‌های برنامه: