اجرای برنامه فیلبند به الیمستان- سی ام و سی و یکم اردیبهشت ماه

برنامه فیلبند به الیمستان از تقویم ورزشی بهار 1400 در تاریخ سی ام و سی و یکم اردبهشت ما به سرپرستی آقای محمد مرتضوی و با حضور 9 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه: 1- شیوا شمشکی 2- نسیم علاالدینی 3- فرید واحدی 4- آرش کمایی 5- مسعود حسین 6- حامد ستاری 7- صفورا بهرامی 8- سعید چگینی 9- مجید طارمی 10- محمد مرتضوی