اجرای برنامه صعود قله سرکچال

برنامه صعود قله سرکچال از تقویم تابستان 1400 روز پنچم شهریور ماه به سرپرستی مریم محمد صالح برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱-مریم محمد صالح ( سرپرست ) ۲- بهنوش بهداد ۳- فاطمه بادکوبه 4- محمود آرین 5- احسان مهدوی پور