اجرای برنامه های تمرینات هفتگی باشگاه- ولنجک- سرخه حصار- سوهانک

برنامه های تمرینات هفتگی باشگاه طی روزهای یکشنبه و سه شنبه در بر اساس تقویم فعالیت های تمرینی طی هفته به شرح زیر برگزار گردیده است:

1- برنامه تمرین هوازی روزهای یکشنبه صبح در پارک سرخه حصار به سرپرستی آقای محسن صادقی

2- برنامه تمرین هوازی روزهای سه شنبه عصر در ایستگاه دو ولنجک به سرپرستی آقای محمد توکلی

3- برنامه آموزشی تمرینی روزهای سه شنبه عصر در سوهانک به مربیگری آقای سجاد محمدی

شرکت کنندگان :

۱- رضا دشتی ۲- هانیه حسینی۳- سحر مطلق ۴- زهرا مطلق ۵- علی فراهانی ۶- رضا غریبی پور ۷- مهدی مشایخی 8- مهرنوش عاقلی فر 9- گیلدا جز بیات 10-مریم عزیزی 11-فرید واحدی 12- نسیم علاالدینی 13 -فرزان آگهی