اجرای برنامه چین کلاغ

برنامه صعود “قله چین کلاغ” به سرپرستی آقای منوچهر هدایت در تاریخ 3 بهمن ماه 1399 با حضور 8 نفر از اعضا باشگاه اجرای گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

مهدی شاه آبادی فراهانی – ندا غفران- ملیکا رضایی – داریوش ابراهیمی- سعید جوانی- سهیلا حیدری- محمد علی بخشی- صادق حریری