اجرای برنامه یخنوردی آبنیک

برنامه یخنوردی آبنیک از تقویم زمستان 1400 باشگاه روزاول بهمن ماه به سرپرستی محمد توکلی با حضور6 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

۱- آقای محمد توکلی ( سرپرست ) ۲- آقای سید حسین معینی فر ۳- آقای امیر یوسفی ۴- آقای سعید چگینی ۵- آقای احمد جراهی ۶- آقای فرشاد رحیمی


فیلم کوتاهی از برنامه

تصاویر برنامه: