اجرای جلسات سوم و چهارم دیواره نوردی پنجشنبه های فنی باشگاه

سومین و چهارمین جلسه برنامه آموزشی دیواره نوردی از مجموعه برنامه های پنجشنبه های فنی باشگاه روزاول و هشتم مهرماه به مربیگری محمود وفایی در منطقه پل خواب و وردیج برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱- سید حسین معینی فر 2- مرتضی محمدی 3- مهرناز حسین زهی 4- فرشاد رحیمی 5- فرزان آگهی 6- غلامرضا جهان بین 7- محمد مهدی جعفری 8- بهنوش بهداد