اجرای دومین جلسه آموزشی دیواره نوردی

دومین جلسه برنامه آموزشی دیواره نوردی از مجموعه برنامه های پنجشنبه های فنی باشگاه روزبیست و پنجم شهریور ماه به مربیگری محمود وفایی برگزار گردید.

اعضا تیم : ۱- سید حسین معینی فر 2- مرتضی محمدی 3- مهرناز حسین زهی 4- فرشاد رحیمی 5- فرزان آگهی 6- غلامرضا جهان بین 7- محمد مهدی جعفری 8- بهنوش بهداد