اجرای پیمایش خط الراس خرسنگ به جانستون

برنامه پیمایش خط الراس خرسنگ به جانستون از تقویم پاییز 1400 روزهفتم آبان ماه به سرپرستی مصطفی گلستانی برگزار گردید.

شرکت کنندگان: ۱-مصطفی گلستانی (سرپرست) 2- مهدی مشایخی 3- وحید شیخ زاده 4- زینت مشاعی 5- سعید صیقلانی 6- مهرناز حسین زهی 7- رسول شراهی