اجرای کارآموزی کوهپیمایی آقایان

یک دوره برنامه کارآموزی ی کوهپیمایی آقایان از هفتم تا نهم مهرماه به مربیگری آقایان فرشید صادق الحسینی برگزار گردید.

کارآموزان: 1- اشکان کفایی 2- داریوش نوری پور 3- بهمن پیروزرام 4- مهرداد محمدی 5- میلاد علیجانی 6- علی طاهری 7- محمد جواد اتابکی 8- افشین ناصری