اجرای گردهمایی بهار 1400

گردهمایی بهار 1400 با تاخیری یک ماه به دلیل محدودیت های اعمال شده بر فعالیت باشگاه های ورزشی در تاریخ 24 اردیبهشت ماه با ترکیب برنامه های متنوع صعود قله اسپیلت از مسیر گرده، تمرین سنگنوردی و اولین جلسه آموزشی اعضا جدید در منطقه بند یخچال و با استقبال خوب اعضا باشگاه برگزار گردید.

الف – صعود اسپیلت از مسیر گرده به سرپرستی آقای سجاد محمدی

شرکت کنندگان در برنامه:

1- منوچهر هدایت 2- فرمیسک ناصرزاده 3- مهیار کرمی 4- مرتضی محمدی 5- فرزان آگهی 6- سولمازبهمنی 7- مهدی مشایخی

ب- تمرین سنگنوردی به سرپرستی آقای امیرحسین یونسی

شرکت کنندگان در برنامه:

1- علی فراهانی 2- زهرا مطلق 3- سحر مطلق 4- جواد جوکار 5- ایمان تقوی 6- احسان مهدوی پور 7- کاملیا کیانی

قسمت جنوبی و شمالی سنگ مریم جهت تمرین و آموزش صعود طبیعی و مصنوعی انتخاب شد.
شرکت کنندگان صعود سرطناب و قرقره و مصنوعی را تمرین نموده و در برنامه موارد حمایت دادن کار با طناب و صعود مصنوعی آموزش داده شد.

ج- برنامه آموزشی اعضا جدید به مربیگیری آقای محمدصادق کرباسی

سرفصل آشنایی مقدماتی با سنگنوردی و با همکاری و کمک مربیان برنامه آقایان کامران طاهباز، محمد توکلی و امیرحسین فرامرزیبه اجرا و برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه :

1-مهدی مشایخی 2-آزاده مهدی 3-سعید جوانی ۴-محمدرضاثابت قدم 5-بهنوش بهداد 6-مهسا خوشنام 7-فاطمه بادکوبه 8-ارمغان پسیخانی9-فرزان آگهی 10-مهرداد محمدجماعت11-نازیلا علی‌زاده 12-سروش ذاکر شبیری 13-هانیه سادات حسینی 14- اشکان کفایی 15-ناهید احمدی 16-دلارام رشیدپور 17-هادی شربت اوغلی 18-سجاد خانی 19-هدی خازنی20-مجتبی اسلامی نسب 21-آوا صادقی22-داریوش نوری پور

ازکلیه شرکت کنندگان در برنامه همچنین کارگروه های آموزش و فنی و سرپرستان محترم به وِیژه هیئت مدیره محترم و مدیریت محترم باشگاه جناب آقای رضا دشتی برای همکاری و مدیریت در برگزاری برنامه قدردانی و تشکر میگردد.