اجرای جلسه آموزشی عملی آشنایی با اصول کوهپیمایی

برنامه آموزشی عملی اعضا جدید- آشنایی با اصول کوهپیایی از تقویم آموزشی اعضا جدید پاییز 1400 روز نهم مهرماه به مربیگری آقای مهیار کرمی برگزار گردید.

اعضا تیم: 1- سمیه ابراهیمی 2- زینب غیاثوند محمدخانی 3- فاطمه حق وردي 4- مهدی نامنی 5- ريحانه آزاد 6- الهه همتي 7- پریسا غیاثی 8- امیر یوسفی 9- احسان ابوالقاسمی 10- احمد کیا دربندسری 11- سپیده مرشدی 12- حسین خادمی 13- سحر جعفرپور 14- انسیه زینلی 15- حسین همامی 16- نسيم جلاليان 17- سحر شاهسواری