اجرای برنامه صعود قله دوشاخ

برنامه صعود قله دوشاخ از تقویم زمستان 1400 باشگاه روز دهم آذر ماه به سرپرستی علی فراهانی با حضور13 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

۱- آقای علی فراهانی (سرپرست) ۲- سعید جوانی ٣- علی طاهری ٤- زینب غیاثوند محمدخانی ۵- احمد یادربندسری ۶- بهنوش بهداد ۷- سحر جعفرپور ۸- محمدجواد اتابکی ۹- امین پروانه ۱۰- سحر شاهسواری ١١- ريحانه آزاد ۱۲- سودابه راهب ۱۳- احسان مهدوی پور

تصاویر برنامه: