اطلاعیه در مورد تغییر تاریخ برگزاری جلسه عمومی باشگاه

به اطلاع اعضا محترم باشگاه میرساند با توجه به شرایط شیوع بیماری کوید 19 و به منظور حفظ سلامت همنوردان گرامی جلسه عمومی ماه جاری باشگاه برگزار نگردید. امیدوارم با بهبود شرایط امکان برگزاری جلسه عمومی در شهریور ماه جاری فراهم گردد.