اطلاعیه مسابقه دو کوهستان قهرمانی استان تهران

بخش دوی کوهستان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران با همکاری کارگروه مسابقات و لیگ هیئت یادشده ، در نظر دارد مسابقه انتخابی دوی کوهستان قهرمانی استان تهران، را در بخش بانوان و آقایان در دو گروه سنی و در دو ماده ورتیکاال و اسکای رانینگ ، با هدف ارتقای توانمندی ورزشکاران استان تهران و گسترش رشته دوی کوهستان با رعایات کامل دستورالعمل های بهداشتی و شیوه نامه های مربوطه، در روز پنج شنبه مورخ 20/3/1400 برگزار نماید.

جزییات بیشتر این اطلاعیه و نحوه ثبت نام در این آدرس قابل مشاهده میباشد.