اطلاعیه نحوه شرکت دربرنامه ها و تعرفه های عضویت و روز برنامه سال 1400

فراخوان پذیرش عضو جدید تابستان ۱۴۰۲ باشگاه همت شمیران

بر اساس آخرین مصوبه هیئت مدیره محترم باشگاه تعرفه های عضویت و روزبرنامه در سال 1400 به شرح زیر اعلام میگردد:

1- تمدید عضویت اعضا باشگاه مبلغ 2،000،000 ریال برای یکسال

2- روز برنامه اعضا 400،000 ریال

3- عضویت اعضا جدید 6،000،000 ریال برای سال اول

4- روز برنامه شرکت کننده مهمان متغیر و وابسته به نوع برنامه

همچنین همنوردان و اعضا گرامی به منظور شرکت در برنامه های تقویم باشگاه لازم است نسبت به:

❇️ تکمیل مدارک پرونده از طریق لینک پرونده اعضا باشگاه

❇️ تمدید عضویت سالانه به شرح مبالغ اعلام شده فوق به شماره کارت 6219861038962428 بانک سامان به نام آقای فرید واحدی.

(لطفا پس از واریز ، رسید انتقال وجه را به همراه نام و نام خانوادگی خود به آدرس پست الکترونیکی باشگاه hemmatshemiranmtclub@gmail.com ارسال نمایید.)

در صورتیکه تمدید عضویت سالانه خود را واریز ننموده باشید حق برنامه مهمان را مطابق تعرفه اعلامی برای آن برنامه پرداخت خواهید نمود.


❇️ دریافت کارت بیمه ورزشی از آدرس سامانه فدراسیون پزشکی

اعضا موقت باشگاه (اعضایی که دوره آموزشی خود را با موفقیت به اتمام رسانده اند) تنها میتوانند از برنامه های سطح B تقویم ورزشی استفاده نمایند. عضویت رسمی منوط به گذشتن شش ماه از عضویت موقت و اتمام دوره های کارآموزی سه گانه کوهپیمایی، برف مقدماتی و سنگ مقدماتی میباشد.

پذیرش مهمان در برنامه های سال 1400 فقط در برنامه های سطح B با معرفی یکی از اعضا باشگاه ومحدود به یک نوبت در یک فصل و پس از تایید کارگروه فنی و سرپرست محترم برنامه امکانپذیر میباشد. داشتن کارت بیمه ورزشی در هر صورت الزامی است.

اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه عضویت در باشگاه همت شمیران را در قسمت نحوه پذیرش اعضا جدید ملاحظه فرمایید.