اطلاعیه کارگروه فنی در مورد امتیاز دهی به فعالیت های اعضا موقت

از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۰ یک سیستم امتیاز دهی برای اعضای موقت باشگاه (اعضایی که دوره آزمایشی خود را به پایان رسانده اند و در حال گذراندن دوره های کارآموزی خود میباشند) اعمال خواهد شد. بدین ترتیب که  شرکت در برنامه های خاص منوط به داشتن امتیازیست که مقدار آن توسط سرپرست برنامه اعلام میشود.

امتیازدهی شامل آیتم هایی مثل نظم و انضباط،  اخلاق،  نظم پذیری،  مشارکت در کار گروهی و… از طریق سیستم نظر سنجی شرکت کنندگان در برنامه باشگاه (رویه سابق) لحاظ خواهد شد. تعداد شرکت در برنامه ها و کیفیت حضور در برنامه در امتیاز دهی موثر خواهد بود.  امتیاز مهارت های فنی و عملکردی در برنامه شامل کوهپیمایی،  سنگنوردی،  یخنوردی و درای تولینگ بصورت جداگانه محاسبه میشود و در تعیین امتیاز کل برای هر فرد اعمال میگردد.