اطلاعیه کارگروه فنی در مورد لزوم عودت کلیه تجهیزات به انبار باشگاه

دوستان و همنوردان گرامی با توجه به تعطیلی اجرای برنامه های تقویم ورزشی و کارآموزی ها به دلیل ابلاغیه های مرتبط با شرایط ویژه حاکم بر کشور لازم است کلیه لوازم و تجهیزات دریافتی به انبار باشگاه با هماهنگی قبلی با آقاي محمد توکلی به شماره تماس 09196545404عودت گردد. پیشاپیش از همکاری اعضا گرامی سپاسگزاری میگردد.