اعلام تقویم آموزشی درون باشگاهی تابستان 1400

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند تقویم آموزشی دوره های عملی درون باشگاهی تابستان 1400 به شرح جدول زیر از سوی کارگروه آموزش اعلام گردیده است. فراخوان ثبت نام هریک از برنامه ها بصورت مجزا و متعاقبا اعلام خواهد گردید.

تاریخ برگزاریروز منطقه برگزاریسرپرست و مربیتوضیحات
1400/4/10پنجشنبهوردیجمحسن صادقیکارگاه آموزش صعودهای مصنوعی (رکاب و میمونی)
1400/5/15جمعهوردیجمحمد توکلیکارگاه آموزش اضافه کردن طناب، ایجاد انواع کارگاه
1400/6/5جمعهپل خوابمحمود وفاییکارگاه آموزش تکنیک های صعود پاک (ابزار گذاری)
1400/6/18پنجشنبهبند یخچالمحمد صادق کرباسیکارگاه آموزش صعودهای کرده ای و انواع بالاکشی