انتصاب در هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شمیران

مطلع گردیدم همنوردان و دوستان عزیز ما از باشگاه همت شمیران “خانم گلناز مظفریان” بعنوان “نایب رئیس”، “آقای امین حاجی کریم” بعنوان “دبیر”، “آقای مجید مشکوری” بعنوان “رئیس واحد محیط زیست” و “آقای جواد جوکار” بعنوان “رئیس واحد آموزش” در هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شمیران قبول مسئولیت نموده اند. ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان امیدواریم انتخاب این اعضا شایسته و فعال موجب زمینه های همکاری بیشتر با هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شمیرانات را فراهم نماید.