بازگشت توام با سلامتی و موفقیت خانم بهار خرمی از برنامه صعود برون مرزی منطقه پامیر

همنورد گرامی سرکار خانم بهار خرمی پس از صعود موفقیت آمیز قله لنین به ارتفاع 7134 متر و تلاش ارزشمند برای صعود قله خانتنگری به ارتفاع 7010 متر دیروز چهارشنبه از طریق فرودگاه امام به کشور بازگشتند. با توجه به رعایت سلامت همنوردان و شرایط فعلی سرکار خانم گلناز مظفریان به نمایندگی ورود ایشان را خیر مقدم گفتند.

ضمن تبریک مجدد به ایشان برای سایر همنوردان گرامی باشگاه نیز کسب موفقیت و تجارب ارزشمندی در سایه تلاش و پشتکار فردی و بهره گیری از فرصت ها و سرمایه های باشگاه آرزومندیم.