برنامه آموزشی عملی مسیرهای نو- قله کلکچال از مسیر رحمان آباد- بیست و یکم خرداد ماه

چهارمین کلاس عملی از تقویم آموزشی اعضا جدید در فصل بهار 1400 با عنوان “مسیرهای نو “ روز جمعه بیست و یکم خرداد ماه با صعود به قله کلکچال از مسیر رحمان آباد به سرپرستی و مربیگری “آقای محمد مرتضوی” برگزار میگردد. برای شرکت در این کلاس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.