برگزاری تمرینات هفتگی باشگاه در ولنجک و سرخه حصار

تمرینات هفتگی باشگاه در ولنجک و سرخه حصار در روزهای یکشنبه و سه شنبه با حضور تعدادی مهمان و عضو باشگاه برگزار گردید.

از آقایان محسن صادقی و محمد توکلی برای هماهنگی و اجرای این برنامه ها سپاسگزاری میگردد.