برگزاری جلسه عمومی باشگاه 28 تیرماه 1400

پیرو دعوت بعمل آمده از همنوردان گرامی جلسه عمومی باشگاه دوشنبه مورخ 28 تیرماه 1400 از ساعت 18:00 تا 20:00 در محل اداره ورزش و جوانان شمیرانات با حضور جمعی از اعضا محترم، مربیان و سرپرستان گرامی باشگاه با سر فصل موارد زیر برگزار گردید.

  • ارائه گزارشی از عملکرد باشگاه طی ماه اخیر
  • گزارش برنامه های اجرای شده از سوی کارگروه آموزش (آقای محسن صادقی برنامه کارگاه اموزشی صعودهای مصنوعی)
  • ارائه توضیحاتی از سوی مسئول کارگروه فنی در مورد نحوه اجرای برنامه ها و ارائه گزارش برنامه های اجرا شده تقویم ورزشی (آقای فرمیسک ناصرزاده برنامه قله سبلان، خانم مونا غیاثی برنامه صعود گرده آبک، خانم مهرناز حسین زهی برنامه صعود دیواره لیلا اسفندیاری، آقای مهدی مشایخی پیمایش خط الراس ساکا به گاوبینی، آقای امیر شرافتی خط الراس آتشکوه به مهرچال)
  • پرسش و پاسخ با حاضرین جلسه

در این جلسه از سوی مدیریت باشگاه و مسئول کارگروه فنی بر موارد زیر تاکید گردید:

شرکت در دوره های کارآموزی و ارتقا وضعیت عضویت از موقت به رسمی، مشارکت بیشتر اعضا در اجرای برنامه ها و استفاده از کمک سرپرست در برنامه ، تهیه گزارش برنامه های اجرا شده ، تاکید بر رعایت زمانبندی ثبت نام برنامه ، ارزیابی شرکت کنندگان در برنامه، پایبندی به آیین نامه ها و ضوابط اعلام شده

شرکت کنندگان در جلسه:

1- ملیکا رضایی 2- مهدی مشایخی3- فرمیسک ناصرزاده 4- رضا دشتی 5- سعید جوانی 6- مرتضی محمدی 7- فرید واحدی 8- محسن صادقی 9- محمد توکلی 10- نسیم علا الدینی 11- مونا غیاثی 12- آزاده مهدی 13- امیر شرافتی 14- جواد جوکار 15-راما هاشمی علیا 16- مریم عزیزی 17- مهرناز حسین زهی