برگزاری جلسه عمومی شهریور ماه باشگاه

پیرو دعوت بعمل آمده از همنوردان گرامی جلسه عمومی باشگاه دوشنبه مورخ29 شهریور 1400 از ساعت 18:00 تا 20:00 در محل اداره ورزش و جوانان شمیرانات با حضور جمعی از اعضا محترم، مربیان و سرپرستان گرامی باشگاه و مهمانان گرامی با سر فصل موارد زیر برگزار گردید.

  • ارائه گزارشی از عملکرد باشگاه طی دوماه اخیر
  • چشم اندازی از برنامه های تقویم در فصل پاییز
  • معرفی اعضا شاخص تقویم تابستان
  • معرفی اعضا شاخص دوره آموزشی تابستان
  • گزارش برنامه های اجرا شده توسط همنوردان گرامی حاضر در جلسه

شرکت کنندگان در جلسه:

1- رضا دشتی 2- فرمیسک ناصرزاده 3- نوید چیذری 4- امیر شرافتی 5- حسین عظیمی 6- سعید حمیدی 7- محمدتوکلی 8- مرتضی محمدی 9- مهدی مشایخی 10- امین پروانه 11- مونا غیاثی 12- ازاده مهدی 13- آذر اسکندپور 13- محسن دهقان 14- حسین معینی فر 15- علی فراهانی 16- زهرا مطلق 17- سحر مطلق و تندی چند تن از مهمانان