برگزاری کلاس تئوری بقا در کوهستان

کلاس تئوری “بقا در کوهستان” بعنوان آخرین سرفصل از تقویم آموزشی تئوری زمستان 1399 روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه با حضور بیست و دو نفر از اعضا باشگاه توسط “آقای مهدی جباریان ” به مدت 60 دقیقه بصورت آنلاین برگزار گردید.

ضمن سپاس از شما همنوردان عزیز برای شرکت و استقبال از این کلاسها، از کارگروه آموزش باشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی نمودن تقویم کلاس های تئوری و نیزاز مربیان گرامی باشگاه برای همکاری شایان توجه در اجرای کلاس ها علی رغم همه محدودیت های فعلی قدردانی و تشکر میگردد.