برگزاری کلاس تئوری تغذیه در کوهستان

کلاس تئوری “تغذیه در کوهستان” از تقویم آموزشی تئوری زمستان 1399 باشگاه روز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه با حضور 19 نفر از اعضا باشگاه توسط “سرکار خانم مریم محمدصالح” بصورت مجازی به مدت 90 دقیقه برگزار گردید.