تبریک به همنورد گرامی آقای محسن صادقی

بدینوسیله اخذ مدرک مربی راهنمای سنگنوردی طبیعت سطح باشگاه را به همنورد گرامی “آقای محسن صادقی” تبریک عرض می نماییم.

ایشان از اعضا فعال باشگاه میباشند که در حال حاضر مسئولیت برگزاری تمرینات هفتگی روزهای یکشنبه صبح در پارک سرخه حصار را عهده دار میباشند و همچنین در طرح زمستانه کلبه های کوهستان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران فعالیت می نمایند. ضمن قدردانی در مشارکت فعال ایشان امیدواریم اعضا محترم با اطلاع از ظرفیت ها و پتانسیل های باشگاه بتوانند با انگیزه بیشتر توانایی و مهارتهای خود را ارتقا بخشند.