تبریک به همنورد گرامی آقای محسن صادقی

بدینوسیله اخذ مدرک مربی راهنمای کوهپیمایی و یخنوردی سطح باشگاه را به همنورد گرامی “محسن صادقی” تبریک عرض می نماییم.

“محسن صادقی” از اعضا فعال باشگاه میباشند که در حال حاضر مسئولیت برگزاری تمرینات هفتگی در پارک سرخه حصار را عهده دار میباشند. ایشان همچنین در طرح زمستانه کلبه های کوهستان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران فعالیت می نمایند. ضمن قدردانی در مشارکت فعال ایشان امیدواریم اعضا محترم با اطلاع از ظرفیت ها و پتانسیل های باشگاه بتوانند با انگیزه بیشتر توانایی و مهارتهای خود را ارتقا بخشند.