تمرین هفتگی هوازی سرخه حصار

تمرین هوازی هفتگی باشگاه فردا یکشنبه ساعت 6 صبح در پارک سرخه حصار برگزار می گردد. برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با آقای محسن صادقی به شماره تماس 09121323662 حاصل فرمایید.