دعوت به جلسه عمومی باشگاه مورخ 27 اردبیهشت ماه

بدینوسیله از همنوردان گرامی واعضا محترم باشگاه دعوت میگردد تا در اولین جلسه عمومی سال جاری باشگاه روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه از ساعت 18:00 تا 20:00 در محل اداده ورزش و جوانان شمیرانات حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- ارائه چشم اندازی از برنامه ریزی های انجام شده برای فعالیت های ورزشی تمرینی و آموزشی باشگاه در سال جاری

2- پاسخ به پرسش های همنوردان گرامی در خصوص مسائل داخلی باشگاه

3- گزارشی از برنامه های اجرای شده سال جاری تاکنون

4- توضیحاتی در خصوص برنامه های تقویم ورزشی یک ماهه آتی

جلسات عمومی با هدف تقویت ارتباط بین ارکان باشگاه برنامه ریزی گردیده است در این راستا از کلیه اعضا گرامی به ویژه سرپرستان و مربیان و همچنین اعضا جدید (آزمایشی و موقت ) دعوت میگردد تا در این جلسات حضور بهم رسانند.

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، خیابان میرزایی، میدان ورزش، خیابان طاهری

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن dataG34hgPP6DIqYs_zbXbdbfJl1p5AAhQcTA8nJdFjaecGgci_zbI9k3Sb54kjoGeSqRplNpA5YHrz0Gb2NaKJDQeYycXRo0hcGm7H3mcBiy8G5bCUWlISE4Md-0x1QxxZINNjofXiXE6WvLp5w6oEkELxxZK_mKoVbzt40ctDExr_gciZ2PY8Q.png است