دعوت به جلسه عمومی باشگاه

بدینوسیله به اطلاع همنوردان گرامی و اعضا محترم باشگاه میرساند جلسه عمومی باشگاه درتاریخ بیست وهفتم بهمن ماه از ساعت 18:00 تا 20:00 در اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات برگزار میگردد.

دستور جلسه : 1- گزارش فعالیت های ماهانه 2- معرفی مسئولین کارگروه ها 3- گزارش برنامه های اجرای شده ماه توسط سرپرستان محترم

از سرگیری جلسات عمومی در راستای تصمیم جلسه ماه گذشته هیئت مدیره محترم باشگاه و با هدف تقویت ارتباط بین ارکان باشگاه برنامه ریزی گردیده است. در این راستا ازاعضا گرامی دعوت میگردد تا در این جلسه حضور بهم رسانند.