دعوت به پیشنهاد برنامه برای چیدمان تقویم سه ماهه چهارم (زمستان) 1400

کارگروه طرح و برنامه از شما دعوت مینماید تا پیشنهادات خود برای چیدمان تقویم سه ماهه چهارم (زمستان) 1400 را مطرح نمایید. خواهشمند است بدین منظور نسبت به تکمیل فرم زیر تا حداکثر بیست و چهارم آبان ماه اقدام نمایید.

اولویت انتخاب پیشنهادات با برنامه هایی میباشد که در جهت اهداف باشگاه و رشته کوهنوردی بوده و برای سرپرستی اعلام آمادگی شده باشد.

فرم ارائه پیشنهادات تقویم سه ماهه چهارم (زمستان) 1400