صعود به قله توچال بعنوان برنامه آغازین تقویم تابستان 1400

برنامه صعود قله توچال بعنوان برنامه آغازین تقویم ورزشی تابستان 1400 باشگاه روز جمعه چهارم تیرماه به سرپرستی آقای محمد صادق کرباسی با حضور9 نفر از اعضا باشگاه برگزار گردید.

شرکت کنندگان در برنامه:

۱. خانم مونا غیاثی ۲. خانم آزاده مهدی ۳. آقای حسین معینی‌فر ۴. آقای فرزان آگهی ۵. آقای آرش کُمایی
۶. آقای حامد ستاری ۷. ملیکا رضائی ۸. فاطمه بادکوبه ۹. سروش ذاکری شبیری