فراخوان برنامه تمرین سنگنوردی- دوازدهم فروردین

برنامه “تمرین سنگنوردی در منطقه بند یخچال” از تقویم ورزشی بهار1400 به سرپرستی “آقای محمد صادق کرباسی” روز “پنجشنبه دوازدهم فروردین ماه” اجرا میگردد.

این برنامه مختص اعضا رسمی باشگاه و یا اعضا موقت که در برنامه آشنایی با اصول سنگنوردی نوروزی شرکت و حد نصاب لازم را کسب نموده اند میباشد. مهلت ثبت نام در این برنامه تا دوشنبه نهم فروردین ماه ساعت 16:00 میباشد. در صورت تمایل با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام