تغییر فراخوان برنامه صعود قله بند عیش به قله لتمان

❗ برنامه قله “بند عیش” به “قله لتمان” تغییر یافته است.

برنامه “صعود قله لتمان ” از تقویم سه ماهه چهارم سال 1399 در تاریخ هشتم اسفند به سرپرستی “آقای فرید واحدی”  اجرا میگردد. مهلت ثبت نام در این برنامه تا ساعت 12:00 چهار شنبه مورخ ششم اسفند ماه میباشد.

در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام