فراخوان ثبت نام برنامه آموزشی عملی آشنایی با مبانی کوهپیمایی اعضا جدید

پیرو تقویم اعلام شده و اطلاع رسانی مقدماتی انجام گرفته اولین کلاس عملی از تقویم آموزشی اعضا جدید دوره پاییز 1400 با عنوان “آشنایی با مبانی کوهپیمایی- قله دارآباد” روز جمعه نهم مهر ماه به سرپرستی و مربیگری “آقای مهیار کرمی” برگزار میگردد. برای شرکت در این کلاس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.