فراخوان ثبت نام برنامه آموزشی عملی صعود به ارتفاع و بقا اعضا جدید

سومین کلاس عملی از تقویم آموزشی اعضا جدید دوره تابستان 1400 با عنوان “صعود به ارتفاع و بقا” روز جمعه هفتم آبان ماه به سرپرستی و مربیگری “آقای سعید حمیدی” برگزار میگردد. برای شرکت در این کلاس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.