فراخوان ثبت نام برنامه آموزشی عملی اعضا جدید برقراری کمپ در کوهستان

پنجمین کلاس عملی از تقویم آموزشی اعضا جدید دوره پاییز 1400 با عنوان “آموزش برقراری کمپ در کوهستان” روز جمعه بیست و هشتم آبان ماه به سرپرستی و مربیگری “آقای امیر شرافتی” برگزار میگردد. برای شرکت در این کلاس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.