فراخوان ثبت نام برنامه ارزیابی پایان دوره آموزشی اعضا جدید پاییز 1400

فراخوان پذیرش عضو جدید تابستان ۱۴۰۲ باشگاه همت شمیران

پنجمین کلاس عملی از تقویم آموزشی اعضا جدید دوره پاییز 1400 با عنوان “آارزیابی نهایی پایان دوره” روز جمعه پنجم آذر ماه به سرپرستی “آقای رضا دشتی” برگزار میگردد. برای شرکت در این کلاس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام

اعضا دوره آموزشی باشگاه در نظر داشته باشند که حضور فعال در کلاسهای اعلام شده الزامی بوده و در پایان دوره برای ایشان کارنامه فعالیت صادرمیگردد. کسب عضویت موقت باشگاه منوط به به موفقیت در به اتمام رساندن دوره و کسب نتایج لازم در ارزیابی های صورت گرفته میباشد.