فراخوان ثبت نام برنامه های تقویم ورزشی هفتم خرداد ماه

مطابق با تقویم ورزشی بهار 1400 برنامه های به شرح زیر در روز جمعه هفتم خرداد ماه برگزار میگردد. علاقمندان به شرکت در برنامه با استفاده از لینک ارائه شده ثبت نام نمایند. اطلاع رسانی تکمیلی در مورد هر یک از برنامه ها در گروه پیام رسان واتس آپ و پس از اتمام مهلت ثبت نام برنامه انجام خواهد شد.

1- برنامه دماوند شبانه به سرپرستی آقای سجاد محمدی– برنامه سطح A باشگاه (مختص اعضا)

2- برنامه قله پاشوره به سرپرستی آقای مهیار کرمی– برنامه سطح B باشگاه

لینک ثبت نام

مهلت ثبت نام در برنامه های یادشده تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 5 خرداد ماه میباشد.

پذیرش مهمان در برنامه های سال 1400 فقط در برنامه های سطح B با معرفی یکی از اعضا باشگاه ومحدود به یک نوبت در یک فصل و پس از تایید کارگروه فنی و سرپرست محترم برنامه امکانپذیر میباشد. داشتن کارت بیمه ورزشی در هر صورت الزامی است.