فراخوان ثبت نام دومین جلسه برنامه پنجشنبه های سنگنوردی

پیرو اطلاعیه های قبلی برگزاری جلسات آموزشی تمرینی فنی هدفمند در روز های پنجشبه با عنوان “پنجشنبه های فنی” برای آماده سازی اعضای باشگاه برای اجرای برنامه های سنگنوردی، دیواره نوردی، یخنوردی و درایتولینگ و صعود یخچال در طول سال جاری به سرپرستی و مربیگری این کلاس ها بر عهده “آقای محمود وفایی” برنامه ریزی گردیده است. علاقمندان به شرکت در دومین جلسه این برنامه که هفته آتی در تاریخ “دوم اردیبهشت” میتوانند با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایند.

ظرفیت هر جلسه محدود میباشد و هزینه شرکت برای یک جلسه آموزش و تمرین 1،000،000 خواهد بود. مهلت ثبت نام تا تاریخ 31 فروردین ماه می باشد و هزینه استهلاک تجهیزات فنی عمومی که از انبار باشگاه دریافت گردد بصورت جداگانه محاسبه میگردد.اعضا با سطوح مختلف آشنایی و مهارت فنی میتوانند در این جلسات شرکت نمایند. تجهیزات شخصی مورد نیاز هر فرد شامل کلاه ایمنی ، هارنس ، ابزار حمایت و کارابین میباشد.

لینک ثبت نام