فراخوان ثبت نام صعود به قله اسپیلت و قله شهباز – 22 اسفند ماه 1399

این خبر ویرایش و تکمیل گردیده است.

برنامه “صعود قله اسپیلت”  به سرپرستی “آقای کامران هدایت” و برنامه “صعود قله شهباز” (سطح A – مختص اعضا رسمی)  به سرپرستی “آقای فرمیسک ناصرزاده” از تقویم سه ماهه چهارم سال 1399 در تاریخ بیست و دوم اسفند اجرا میگردد. مهلت ثبت نام در این برنامه تا ساعت 12:00 چهار شنبه مورخ بیست اسفند ماه میباشد.

در صورت تمایل به شرکت در این برنامه با استفاده از لینک زیر ثبت نام نمایید.

لینک ثبت نام